Hoạt động khoa học

Kỷ yếu Hội thảo khoa học

 

Nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên các lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung và không tập trung

DANH MỤC CÁC BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO

Phần thứ nhất
Hoạt động đào tạo của Trường Chính trị;
đề xuất một số nội dung về công tác quản lý học viên;
vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong công tác quản lý họcviên
1
Nguyễn Trọng Đàm (nguyên Giám đốc trường chính trị Đồng Tháp): Quản lý học viên các lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính ở Trường Chính trị Đồng Tháp.
2
Th.s Trần Thị Bích Hoa (Phó Hiệu trưởng): Quản lý học viên các lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính là quản lý nguồn cán bộ của Đảng.
3
Đỗ Hoàng Tiễn (Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Tân Hồng): Mở lớp hệ không tập trung tại huyện là một hướng đi tích cực.
4
Nguyễn Thành Phận (Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Thanh Bình): Một vài suy nghĩ về phương pháp quản lý học viên nâng cao hiệu quả học tập.
5
Th.s Huỳnh Thanh Quang (Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học): Công tác quản lý học viên lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính tập trung và không tập trung
6
Trần Phú Long (Khoa Dân Vận): Và suy nghĩ về nâng cao chất lượng quản lý học viên các lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính hệ tại chức.
7
Ngô Thanh Ngân (Phòng NC KH-TT-TL): Góp phần nâng cao chất lượng quản lý học viên của Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.
8
Th.s Nguyễn Phước Dũng (Khoa LL Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh): Vài ý kiến trao đổi về phương pháp quản lý học viên.
9
Mai Quang Khả (Phòng TC-HC-QT): Cần tổ chức nhiều hoạt động phong trào để quản lý tốt học viên
10
Nguyễn Quốc Trung (Khoa Xây dựng Đảng): Một vài suy nghĩ góp phần nâng cao chất lượng quản lý học viên.
11
Mai Hữu Minh (Phòng NC KH-TT-TL): Một vài suy nghĩ nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, quản lý học viên các lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính tập trung và không tập trung ở Trường Chính trị Đồng Tháp.
12
Nguyễn Văn Hiệp (Phòng Đào tạo): Một vài suy nghĩ về công tác quản lý đào tạo của Trường trong thời gian qua.
13
Nguyễn Thị Kim Hồng (Khoa Dân Vận): Một số vấn đề nâng cao chất lượng quản lý đào tạo.

 

Phần thứ hai
Vai trò và sự tác động của những người trực tiếp
làm công tác quản lý học viên
1
Th.s Võ Thị Thủy (Khoa NN & PL): Một số biện pháp quản lý sĩ số học viên lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính.
2
Phạm Thị Mỹ Nhung (Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học): Vài suy nghĩ về sự rèn luyện của học viên trong ký túc xá Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.
3
Nguyễn Văn Trung (Khoa NN & PL): Một số biện pháp quản lý học viên các lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính.
4
Th.s Lê Minh Hiếu (Khoa LL Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh): Các yếu tố cần thiết đối với giáo viên chủ nhiệm trong công tác tổ chức quản lý lớp học.
5
Võ Thị Tuyết Hoa (Khoa LL Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh): Một vài suy nghĩ về công tác chủ nhiệm lớp ở Trường Chính trị Đồng Tháp.
6
Th.s Nguyễn Ánh Tuyết (Khoa NN & PL): Đổi mới công tác quản lý lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính tập trung ở Trường Chính trị Đồng Tháp.
Phạm Văn Nguyên (Khoa NN & PL): Phối hợp giữa Trường Chính trị và cơ quan quản lý cán bộ, công chức để quản lý học viên
8
Th.s Nguyễn Thái Vinh (Phòng NC KH-TT-TL): Những nội dung cần thiết đối với người làm công tác chủ nhiệm lớp trong trường chính trị.

 

Phần thứ ba
Thực hiện đổi mới trong hoạt động đào tào của Trường Chính trị
1
Th.s Lê Minh Tuấn (Khoa NN & PL): Đổi mới một số khâu trong quản lý quá trình học tập của học viên các lớp lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính tập trung tại trường.
2
Nguyễn Quốc Bình (Khoa NN & PL): Một vài suy nghĩ về chương trình Trung cấp Chính trị - Hành chính hệ tập trung
3
Th.s Nguyễn Thị Vân (Khoa LL Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh): Vài suy nghĩ về nâng cao chất lượng dạy và học đối với các lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính tại Trường Chính trị Đồng Tháp.
4
Nguyễn Viết Mây (Khoa NN & PL): Đổi mới trong việc ra đề thi và kiểm tra để đánh giá chất lượng học viên.

In      [ Trở về ]
 
Các Hoạt động khoa học đã đưa
   KẾ HOẠCH (14:41 - 24/06/2011)
   THƯ MỜI (14:31 - 24/06/2011)
   Đề tài khoa học năm 2011 (14:31 - 02/06/2011)
   Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2010 (01:20 - 18/02/2011)

  WEBSITE TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: số 411 Phạm Hữu Lầu, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
 * Ban biên tập: TS. Nguyễn Văn Biết (Trưởng ban), ThS. Huỳnh Thanh Quang (P.Trưởng ban TT), ThS. Trần Vũ (P.Trưởng ban), Ths. Nguyễn Thái Vinh (Thư ký), ThS. Lê Minh Tuấn (Thành viên), Trần Phú Long (Thành viên), Trần Thanh Hóa (Thành viên), Nguyễn Văn Hiệp (Thành viên);  * Tổ thư ký: Ông Nguyễn Thái Vinh (Tổ Trưởng), Bà Võ Thị Tuyết Hoa (Tổ phó), Ông Mai Hữu Minh (Tổ phó), Ông Trần Thiện Bách (Thành viên), Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân (Thành viên), Bà Nguyễn Thị Kim Hồng (Thành viên)